Fryske Krite, De Sweach

De Fryske Krite gaat weer spelen!

3 leuke eenakters die je graag wil zien!!!


Foarferkeap fanôf 6 maart by Drogist Ans

Foar bern oant en mei 12 jier     6 euro

Foar foelwoeksenen                      8,50

Ferkeap oan ‘e seal

Foar bern oant en mei 12 jier     7,50

Foar folwoeksenen                        10,00 euro

Fol is fol, wachtje dêrom net te lang mei it ophelje fan in kaartsje.

Leden/stipers krije de eerste kaart fergees. Graag wol op’e tiid jimme stiperskaart omruiljke foar in tagongskaart bij DA drogist Ans!

Datum

18 mrt 2023
Expired!

Tijd

20:00 - 22:00

Locatie

De Buorskip
Vlaslaan 26