Het Bestuur

Algemeen email-adres: bestuur@admin

Telefoonnummer secretaris: 06-11290192


Voorzitter

Bernard van Dijk

Penningmeester

Frits Wallis

Secretaris

Gerrit Kunnen

Vice-voorzitter

Henk Vos

Algemene zaken

Sjirk Anne Twijnstra