Het Bestuur

Algemeen email-adres: bestuur@debuorskip.nl


Voorzitter

Bernard van Dijk

Penningmeester

Joost ter Doest

Secretaris

Gerrit Kunnen

Vice-voorzitter

Henk Vos

Algemene zaken

Sjirk Anne Twijnstra