Stichting De Buorskip

‘Stichting De Buorskip’ is de formele eigenaar van het gebouw De Buorskip. Deze prachtige boerderij is de enige, nog overgebleven boerderij aan het Kerkepad.

Het Kerkepad was vroeger de hoofdweg door Beetsterzwaag en verbond Olterterp met Oud-Beets.

Buorskip vroeger

De stichting heeft als doel: de oprichting, instandhouding en exploitatie van het gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening. Hiermee fungeert het gebouw feitelijk als dorpshuis van Beetsterzwaag.

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie voor het bestuur?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden.


Nieuws van Stichting De Buorskip

Test bericht voor de stichting